Extreme intelligence

Falck S. (2020). Extreme Intelligence: Development, Predicaments, Implications

Hoogbegaafdheid als uitdaging voor de hoogbegaafde en haar omgeving

Sonja Falck, zelf een praktiserend psychotherapeut, docent aan de University of East London en supervisor, heeft met Extreme intelligence een veelzijdig werk afgeleverd. Zij laat goed onderbouwd zien waar mensen met een hoge begaafdheid in het dagelijks leven mee te maken hebben. Zij belicht daarbij de sociale relaties en de uitdagingen daarvan bij volwassenen en jongeren met een hoog IQ. Zij gaat in op de oorzaken van hoogbegaafdheid door zowel aandacht aan aanleg als omgevingsfactoren te besteden. Haar perspectief is het bio-psychosociale model. Zij laat met cijfers onderbouwd het grote belang van een steunende omgeving zien. Een omgeving die begrip heeft voor de speciale noden van hoogbegaafden. Zo ziet zij uitdagingen op het gebied van de erkenning van de persoon van de hoogbegaafde, het thema erbij horen, de competitie met anderen en vooral ook hoe samen te werken in een wereld die vaak zo anders is dan jouw belevingswereld als hoogbegaafde. Wat gebeurt er eigenlijk precies als iemand zo boven de anderen uittorent? Wat zijn de reacties van de omgeving? En hoe kun je daarmee omgaan? Ze behandelt de verschillende vakjes waar kinderen in geplaatst kunnen worden. Het vakje van “het naïeve kind” of de “arrogante alleenheerser” en de daarmee samenhangende bejegeningen, die zeer belastend kunnen zijn voor hoogbegaafde kinderen die volgens Falck er ook gewoon bij willen horen en behoefte hebben aan erkenning. Soms kun je daar een vraagteken bij zetten. Wil iedereen er wel altijd bij horen? Maar gezien de achtergrond van de schrijfster, ook als systeemtherapeut, is het begrijpelijk dat zij dit onderwerp uitdiept, en dat doet ze grondig en goed. Zij introduceert een model voor manieren waarop hoogbegaafden inhoud en richting geven aan hun relaties, de “hoge IQ relatie-stijlen”. Zij onderscheidt daar voor de lezer goed herkenbare levensstrategieën zoals vermijden en wanhopen, maar ook uitdagend gedragen en juist heel goed tot ontplooiing komen. Zowel qua uitleg als qua praktische tips is dit een uitermate interessant deel van het boek. Falck sluit het boek af door het onderzoeksproces uit te leggen dat de basis vormt van dit boek. Hoewel je kunt stellen dat we heel veel terugzien van de overtuigingen van Sonja Falck is het boek naar mijn idee een prima introductie voor de nieuwkomer in het veld van hoogbegaafdheid. Daarnaast is er ook genoeg te vinden voor de langer in dit veld werkzame collega’s om uit te pluizen, de eigen kennis en ervaringen aan te toetsen en te leren.

Word donateur!

Het LKPHB is een stichting en kent deelnemende instellingen en donateurs.

Met het opzetten en uitbouwen van dit kennisnetwerk zijn verschillende kosten gemoeid. Daarnaast willen we investeren in het specifieke (kennis)aanbod op deze website en in wetenschappelijk onderzoek naar psychiatrie en hoogbegaafdheid. Alle verdiensten komen enkel ten goede aan de missie van de stichting. Het kennisnetwerk beschikt over een ANBI-status.

Wilt u dit kennisnetwerk financiëel steunen, dan kunt u dit kenbaar maken via info@kennisnetwerkphb.nl.


Ook kunt u direct uw donatie overmaken op
IBAN-nummer NL09 RABO 0368 2272 19 ten name van Stichting Landelijk Kennisnetwerk Psychiatrie en Hoogbegaafdheid