Intervisie

In 2022 zijn we vanuit het Landelijk Kennisnetwerk Psychiatrie en Hoogbegaafdheid gestart met online intervisiebijeenkomsten voor hulpverleners binnen de psychiatrie. Vanwege de positieve ervaringen in de verschillende groepen worden die in 2023 voortgezet.


Huidige groepen

Er zijn momenteel 3 groepen:

 • Dinsdagavond 20.15 uur, groep 18- (gestructureerd)
 • Dinsdagavond 19.30 uur, groep 16+ (gestructureerd, met enkel BIG-geregistreerden)
  NB: DEZE GROEP HEEFT OP HET MOMENT ONVOLDOENDE DEELNEMERS EN LIGT TIJDELIJK STIL
 • Donderdagavond 20.30 uur, groep 16+ (organisch)

De leeftijden zijn een indicatie, geen harde grens. Dit omdat er regelmatig een overlap is met ouders en kinderen die betrokken zijn in een casus. De bijeenkomsten duren ongeveer 1,5 uur en vinden per intervisiegroep 5x/jaar plaats (tweemaandelijks). Er is ruimte voor 8 personen per intervisiegroep.

De intervisies worden, in duo’s met wisselende samenstellingen, begeleid door:

 • Loes Rolefes-Wesselink, GZ-psycholoog
 • Rogier Poels, GZ-psycholoog/psychotherapeut
 • Suzanne van der Vaart, orthopedagoog-generalist
 • Wieteke Avontuur, bestuurslid LKPHB en coördinator van de intervisies, SPV
Data 2023

Voor 2023 zijn de data tot de zomervakantie bekend; de data na de zomervakantie volgen op korte termijn:

 • dinsdag 7 februari
 • dinsdag 4 april
 • dinsdag 6 juni
 • donderdag 12 januari
 • donderdag 9 maart
 • donderdag 11 mei
 
Aanmelden

Je kunt je als professional in de GGZ aanmelden voor deze intervisiebijeenkomsten. Stuur daarvoor een mail naar intervisie@kennisnetwerkphb.nl o.v.v. ‘intervisie’, en vermeld in welke groep je graag wilt deelnemen.


Kosten

Wij vragen een bijdrage van €10,- per bijeenkomst, met vooruitbetaling voor 1 jaar (= €50,-), omdat de groepen gesloten zijn en je een plaats in de groep reserveert. Daarnaast is de bijdrage nodig zodat wij als stichting aan onze financiële verplichtingen kunnen blijven voldoen. Je deelname is bevestigd na betaling en ontvangst van een bevestigingsmail van onze penningmeester. 

Aan het eind van het kalenderjaar zal een bewijs van betaling verstuurd worden door de penningmeester.

Word donateur!

Het LKPHB is een stichting en kent deelnemende instellingen en donateurs.

Met het opzetten en uitbouwen van dit kennisnetwerk zijn verschillende kosten gemoeid. Daarnaast willen we investeren in het specifieke (kennis)aanbod op deze website en in wetenschappelijk onderzoek naar psychiatrie en hoogbegaafdheid. Alle verdiensten komen enkel ten goede aan de missie van de stichting. Het kennisnetwerk beschikt over een ANBI-status.

Wilt u dit kennisnetwerk financiëel steunen, dan kunt u dit kenbaar maken via info@kennisnetwerkphb.nl.


Ook kunt u direct uw donatie overmaken op
IBAN-nummer NL09 RABO 0368 2272 19 ten name van Stichting Landelijk Kennisnetwerk Psychiatrie en Hoogbegaafdheid