Intervisie

In 2022 zijn we vanuit het Landelijk Kennisnetwerk Psychiatrie en Hoogbegaafdheid gestart met intervisiebijeenkomsten voor hulpverleners binnen de psychiatrie, nadat een tweetal proefbijeenkomsten zeer goed was ontvangen.

Er lopen inmiddels open intervisiegroepen op de dinsdag (gestructureerde intervisie, start 19.30u) en op de donderdag (organische insteek, start 20.30u). In beide groepen richten we ons op de doelgroep 12+ tot en met senioren. De bijeenkomsten duren 1 tot 1,5 uur en vinden per intervisiegroep 6x/jaar plaats (tweemaandelijks). Er is ruimte voor 8 personen per intervisiegroep.

Je kunt je als professional in de GGZ nog aanmelden voor deze intervisiebijeenkomsten. Aanmelden kan voor de dinsdagen of de donderdagen. Stuur daarvoor een mail naar info@kennisnetwerkphb.nl o.v.v. ‘intervisie’.

Wij vragen een kleine bijdrage van €10,- per bijeenkomst, met vooruitbetaling voor 1 jaar, zodat wij als stichting aan onze financiële verplichtingen kunnen blijven voldoen. Je deelname is bevestigd na betaling en ontvangst van een bevestigingsmail van onze penningmeester. 

Word donateur!

Het LKPHB is een stichting en kent deelnemende instellingen en donateurs.

Met het opzetten en uitbouwen van dit kennisnetwerk zijn verschillende kosten gemoeid. Daarnaast willen we investeren in het specifieke (kennis)aanbod op deze website en in wetenschappelijk onderzoek naar psychiatrie en hoogbegaafdheid. Alle verdiensten komen enkel ten goede aan de missie van de stichting. Het kennisnetwerk beschikt over een ANBI-status.

Wilt u dit kennisnetwerk financiëel steunen, dan kunt u dit kenbaar maken via info@kennisnetwerkphb.nl.


Ook kunt u direct uw donatie overmaken op
IBAN-nummer NL09 RABO 0368 2272 19 ten name van Stichting Landelijk Kennisnetwerk Psychiatrie en Hoogbegaafdheid