Intervisie

Sinds 2022 bieden we vanuit het Landelijk Kennisnetwerk Psychiatrie en Hoogbegaafdheid online intervisiebijeenkomsten voor hulpverleners binnen de psychiatrie. Onderstaand vind je de lopende groepen en de algemene voorwaarden.


Intervisiegroepen 2024

Er zijn 2 lopende groepen in 2024:

 • Dinsdagavond 20.15 uur, groep 18- (gestructureerd). Voorzitter: Suzanne van der Vaart (orthopedagoog-generalist). 
 • Donderdagavond 20.30 uur, groep 16+ (organisch). Voorzitter: Nina Verstand (GZ-psycholoog).

Momenteel zijn er onvoldoende aanmeldingen voor een extra intervisiegroep op de dinsdagavond 19.30 uur, groep 16+ (gestructureerd, met enkel BIG-geregistreerden).
Bij interesse kan hiervoor wel worden aangemeld; we bekijken dan of de groep kan worden opgestart.

De leeftijden zijn een indicatie, geen harde grens. Dit omdat er regelmatig een overlap is met ouders en kinderen die betrokken zijn in een casus. De bijeenkomsten duren ongeveer 1,5 uur en vinden per intervisiegroep 5x/jaar plaats (tweemaandelijks). Er is ruimte voor 8 personen per intervisiegroep.

De intervisies worden gecoördineerd door Monica Ploch (GZ-psycholoog).

Data 2024

Voor 2024 zijn de data voor de intervisies:

Dinsdagen:

 • 6 februari
 • 9 april
 • 4 juni
 • 8 oktober
 • 10 december

Donderdagen:

 • 25 januari
 • 21 maart
 •  30 mei
 • 26 september
 • 28 november
 
Aanmelden

Je kunt je als professional in de GGZ aanmelden voor deze intervisiebijeenkomsten. Stuur daarvoor een mail naar intervisie@kennisnetwerkphb.nl o.v.v. ‘intervisie’, en vermeld in welke groep je graag wilt deelnemen.


Kosten

Wij vragen een bijdrage van €10,- per bijeenkomst, met vooruitbetaling voor 1 jaar (= €50,-), omdat de groepen gesloten zijn en je een plaats in de groep reserveert. Daarnaast is de bijdrage nodig zodat wij als stichting aan onze financiële verplichtingen kunnen blijven voldoen. Je deelname is bevestigd na betaling en ontvangst van een bevestigingsmail van onze penningmeester. 

Aan het eind van het kalenderjaar zal een bewijs van betaling verstuurd worden door de penningmeester.

Word donateur!

Het LKPHB is een stichting en kent deelnemende instellingen en donateurs.

Met het opzetten en uitbouwen van dit kennisnetwerk zijn verschillende kosten gemoeid. Daarnaast willen we investeren in het specifieke (kennis)aanbod op deze website en in wetenschappelijk onderzoek naar psychiatrie en hoogbegaafdheid. Alle verdiensten komen enkel ten goede aan de missie van de stichting. Het kennisnetwerk beschikt over een ANBI-status.

Wilt u dit kennisnetwerk financiëel steunen, dan kunt u dit kenbaar maken via info@kennisnetwerkphb.nl.


Ook kunt u direct uw donatie overmaken op
IBAN-nummer NL09 RABO 0368 2272 19 ten name van Stichting Landelijk Kennisnetwerk Psychiatrie en Hoogbegaafdheid