Links

Hoogbegaafdheid en psychiatrie

Podcasts

Meesterwerk is een onderwijspodcast. Zij behandelen verschillende thema’s, relevant voor professionals in het onderwijs. In deze serie gaat het over hoogbegaafdheid. Jan Jaap Hullebeek gaat samen met Annet Stegeman in deze podcast op onderzoek uit naar de betekenis van hoogbegaafdheid in het onderwijs. Ondanks dat de podcast onderwijsprofessionals als doelgroep heeft, is deze podcast toch ook relevant voor professionals in de GGZ. De vele thema’s en dilemma’s die zij in de podcast aanraken, komen ook in de GGZ voor. Dus het kan je bewustzijn van wat hoogbegaafdheid is, welke moeilijkheden je in de behandeling tegen zou kunnen komen, wat het kan betekenen in het contact met anderen en hoe het van invloed kan zijn op de ontwikkeling van het zelfbeeld zeker vergroten.

In 10 afleveringen, van elk ongeveer een half uur, wordt het onderwerp belicht vanuit verschillende perspectieven. Hiervoor spreken Jan Jaap en Annet met kinderen, ouders, wetenschappers, hoogbegaafdheidsspecialisten en ervaringsdeskundigen. Ondanks dat alle afleveringen interessant zijn, zijn niet alle afleveringen even relevant voor de GGZ professional. Dus mocht je geen tijd hebben om alle afleveringen te beluisteren, dan zijn afleveringen 2, 4, 6, 7 en 9  het meest aan te raden. Deze afleveringen zijn interessant voor de GGZ professional, omdat ze vanuit een breder perspectief en kennis spreken over het thema hoogbegaafdheid. Zo komen de moeilijkheden rondom diagnostiek aan bod, het taboe en de weerstand die hoogbegaafdheid op kan roepen, alsmede het belang van maatwerk en zorgvuldige observaties. In aflevering 9 en 10 kruist de onderwijscontext, van waaruit de podcast is gemaakt, steeds meer het pad van de GGZ. In deze aflevering komen de kinderen en jongeren aan bod die zijn vastgelopen in hun leven, langdurig uitgevallen zijn op school en veelal in de GGZ terecht zijn gekomen met de meest uiteenlopende psychische problemen.

Ouderverenigingen

Word donateur!

Het LKPHB is een stichting en kent deelnemende instellingen en donateurs.

Met het opzetten en uitbouwen van dit kennisnetwerk zijn verschillende kosten gemoeid. Daarnaast willen we investeren in het specifieke (kennis)aanbod op deze website en in wetenschappelijk onderzoek naar psychiatrie en hoogbegaafdheid. Alle verdiensten komen enkel ten goede aan de missie van de stichting. Het kennisnetwerk beschikt over een ANBI-status.

Wilt u dit kennisnetwerk financiëel steunen, dan kunt u dit kenbaar maken via info@kennisnetwerkphb.nl.


Ook kunt u direct uw donatie overmaken op
IBAN-nummer NL09 RABO 0368 2272 19 ten name van Stichting Landelijk Kennisnetwerk Psychiatrie en Hoogbegaafdheid