Door wie

Het Landelijk Kennisnetwerk Psychiatrie en Hoogbegaafdheid werd in 2020 opgericht door hulpverleners werkzaam in de psychiatrie en in hun werk bekend met het werken met hoogbegaafde kinderen en/of volwassenen. Zij deelden de behoefte om meer in contact te treden met collega’s met diezelfde kennis en ervaring, met de ambitie om samen een kennisnetwerk te vormen.

Dit omdat het onderwerp ‘hoogbegaafdheid binnen de psychiatrie’ nog zo’n onontgonnen terrein is en het lastig is om voldoende onderbouwde informatie te vinden over dit onderwerp. Middels het kennisnetwerk hopen we de kennis die er is over psychiatrische diagnostiek en behandeling bij hoogbegaafde patiënten te bundelen en te verspreiden in het brede werkveld.

Bestuurssamenstelling
Nadat het kennisnetwerk op 8 juni 2020 werd opgestart op initiatief van Esther Roelfsema ((kinder- en jeugd)psychiater) en Lia Jaeqx – van Tienen (verpleegkundig specialist GGZ), werd op 18-02-2021 de Stichting Landelijk Kennisnetwerk Psychiatrie en Hoogbegaafdheid opgericht. Het huidige bestuur wordt gevormd door Lia Jaeqx – van Tienen (voorzitter; verpleegkundig specialist GGZ), Esther Roelfsema (secretaris; (kinder- en jeugd)psychiater), Japke Meesters (penningmeester; psychiater), Wieteke Avontuur (bestuurslid; SPV), Marion van Zonneveld (bestuurslid; kinder- en jeugdpsychiater), Mirjam Beskers (bestuurslid; klinisch psycholoog/psychotherapeut) en Barend van Tussenbroek (bestuurslid; klinisch psycholoog/psychotherapeut).

De Stichting beschikt over een ANBI-status (RSIN-nummer: 8622.74.679).

Beloningsbeleid
Het LKPHB verwerft inkomsten door donaties. Donaties van deelnemende GGZ instellingen die de doelstelling van het LKPHB onderstrepen. En daarnaast wordt aan hulpverleners die gebruik willen maken van extra aanbod van het LKPHB een bijdrage gevraagd.
De inkomsten komen volledig ten goede aan het LKPHB. In het bekostigen van de website, versturen van nieuwsbrieven en wat nodig is om kennis te delen te faciliteren. Het uitgeven van de donaties en bijdragen kan in het lopende boekjaar zijn of in de jaren erna. Er worden geen vacatiegelden of andere vergoedingen uitgekeerd aan de bestuurders.

Word donateur!

Het LKPHB is een stichting en kent deelnemende instellingen en donateurs.

Met het opzetten en uitbouwen van dit kennisnetwerk zijn verschillende kosten gemoeid. Daarnaast willen we investeren in het specifieke (kennis)aanbod op deze website en in wetenschappelijk onderzoek naar psychiatrie en hoogbegaafdheid. Alle verdiensten komen enkel ten goede aan de missie van de stichting. Het kennisnetwerk beschikt over een ANBI-status.

Wilt u dit kennisnetwerk financiëel steunen, dan kunt u dit kenbaar maken via info@kennisnetwerkphb.nl.


Ook kunt u direct uw donatie overmaken op
IBAN-nummer NL09 RABO 0368 2272 19 ten name van Stichting Landelijk Kennisnetwerk Psychiatrie en Hoogbegaafdheid