Door wie

Het Landelijk Kennisnetwerk Psychiatrie en Hoogbegaafdheid werd in 2020 opgericht door hulpverleners werkzaam in de psychiatrie en in hun werk bekend met het werken met hoogbegaafde kinderen en/of volwassenen. Zij deelden de behoefte om meer in contact te treden met collega’s met diezelfde kennis en ervaring, met de ambitie om samen een kennisnetwerk te vormen.

Dit omdat het onderwerp ‘hoogbegaafdheid binnen de psychiatrie’ nog zo’n onontgonnen terrein is en het lastig is om voldoende onderbouwde informatie te vinden over dit onderwerp. Middels het kennisnetwerk hopen we de kennis die er is over psychiatrische diagnostiek en behandeling bij hoogbegaafde patiënten te bundelen en te verspreiden in het brede werkveld.


Bestuurssamenstelling

Het huidige bestuur wordt gevormd door:

  • Lia Jaeqx – van Tienen (voorzitter en contactpersoon ketenpartners en intervisie; verpleegkundig specialist GGZ),
  • Esther Roelfsema (secretaris en nieuwsbrief- & websitecoördinator; (kinder- en jeugd)psychiater),
  • Japke Meesters (penningmeester en webinarcoördinator; psychiater), en
  • Wieteke Avontuur (bestuurslid en intervisiecoördinator; SPV).

De Stichting beschikt over een ANBI-status (RSIN-nummer: 8622.74.679).

Er zijn momenteel vacatures voor de diverse bestuursfuncties, vanwege het aflopen van de reguliere termijn van de huidige bestuursleden; meer hierover lees je in onze nieuwsbrief van maart 2024.


Aandachtsfunctionarissen

Diverse GGZ-collega’s zijn betrokken bij het LKPHB als aandachtsfunctionaris voor een specifiek aanbod van de stichting:

  • Intervisie: Monica Ploch (coördinator intervisie; GZ-psycholoog), Suzanne van der Vaart (voorzitter 18- groep; orthopedagoog-generalist) en Nina Verstand (voorzitter 16+ groep; GZ-psycholoog)
  • Overzicht hulpverleners: Rogier Poels (GZ-psycholoog – psychotherapeut)
  • Nieuwe vrijwilligers LKPHB: Rogier Poels
  • Ontwikkelingsanamnese: Lia Jaeqx – van Tienen, Esther Roelfsema en Marion van Zonneveld (kinder- en jeugdpsychiater)
  • Commissie nieuwsbrief:

Wij zijn enorm blij met de inzet van onze aandachtsfunctionarissen. Wil jij ook graag een bijdrage leveren aan het LKPHB? Stuur dan een mail, eventueel met je ideeën over een specifieke bijdrage, aan info@kennisnetwerkphb.nl.


Beloningsbeleid

Het LKPHB verwerft inkomsten door individuele donaties, en door donaties van sponsorende GGZ instellingen die de doelstelling van het LKPHB onderstrepen (zie onze Donateurspagina). Daarnaast wordt een financiële bijdrage gevraagd aan hulpverleners die gebruik willen maken van extra aanbod van het LKPHB.
De inkomsten komen volledig ten goede aan de Stichting LKPHB, zoals voor het onderhouden van de website en de reguliere bankkosten, zie ook onze Financiële verantwoording en Uitgeoefende activiteiten. Het uitgeven van de donaties en bijdragen kan in het lopende boekjaar zijn of in de jaren erna. Er worden geen vacatiegelden of andere vergoedingen uitgekeerd aan de bestuurders.

Word donateur!

Het LKPHB is een stichting en kent deelnemende instellingen en donateurs.

Met het opzetten en uitbouwen van dit kennisnetwerk zijn verschillende kosten gemoeid. Daarnaast willen we investeren in het specifieke (kennis)aanbod op deze website en in wetenschappelijk onderzoek naar psychiatrie en hoogbegaafdheid. Alle verdiensten komen enkel ten goede aan de missie van de stichting. Het kennisnetwerk beschikt over een ANBI-status.

Wilt u dit kennisnetwerk financiëel steunen, dan kunt u dit kenbaar maken via info@kennisnetwerkphb.nl.


Ook kunt u direct uw donatie overmaken op
IBAN-nummer NL09 RABO 0368 2272 19 ten name van Stichting Landelijk Kennisnetwerk Psychiatrie en Hoogbegaafdheid