Donateurs

Word donateur!

Het Kennisnetwerk kent sponsorende instellingen en donateurs.

Met het opzetten en uitbouwen van dit kennisnetwerk zijn verschillende kosten gemoeid. Op dit moment bestaan die uit het onderhouden van de website en de reguliere bankkosten, zie ook onze Financiële verantwoording.

Daarnaast willen we op korte termijn gaan investeren in een aanvullend aanbod binnen deze website. Op de langere termijn willen we bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek naar psychiatrie en hoogbegaafdheid.

Wilt u dit kennisnetwerk financieel steunen? Dan kunt u direct doneren via onderstaande knop, of scan de QR-code met de Camera App op uw telefoon.

Ook kunt u zelf uw donatie overmaken op IBAN-nummer
NL09 RABO 0368 2272 19 ten name van Stichting Landelijk Kennisnetwerk Psychiatrie en Hoogbegaafdheid

Tot slot is er de mogelijkheid van periodieke giften die aftrekbaar zijn in de aangifte inkomstenbelasting. Zie voor uitgebreide informatie onze pagina over onze ANBI-status

(RSIN: 862274679).

Hier volgt binnenkort informatie voor en over sponsorende instellingen

Word donateur!

Het LKPHB is een stichting en kent deelnemende instellingen en donateurs.

Met het opzetten en uitbouwen van dit kennisnetwerk zijn verschillende kosten gemoeid. Daarnaast willen we investeren in het specifieke (kennis)aanbod op deze website en in wetenschappelijk onderzoek naar psychiatrie en hoogbegaafdheid. Alle verdiensten komen enkel ten goede aan de missie van de stichting. Het kennisnetwerk beschikt over een ANBI-status.

Wilt u dit kennisnetwerk financiëel steunen, dan kunt u dit kenbaar maken via info@kennisnetwerkphb.nl.


Ook kunt u direct uw donatie overmaken op
IBAN-nummer NL09 RABO 0368 2272 19 ten name van Stichting Landelijk Kennisnetwerk Psychiatrie en Hoogbegaafdheid