Kennisnetwerk Psychiatrie en Hoogbegaafdheid

Welkom op de website van het Landelijk Kennisnetwerk Psychiatrie en Hoogbegaafdheid (LKPHB)!

Dit netwerk vergroot de kennis over hoogbegaafdheid bij hulpverleners die werkzaam zijn in de psychiatrie. Dit doen we door relevante kennis makkelijk beschikbaar te maken, aan te vullen en actief te verspreiden. We hopen daarbij wetenschappelijke en intercollegiale verdieping mogelijk te maken.

Bij ‘voor wie’ kunt u terugvinden voor welke hulpverleners dit netwerk bedoeld is.

Word donateur!

Het LKPHB is een stichting en kent deelnemende instellingen en donateurs.

Met het opzetten en uitbouwen van dit kennisnetwerk zijn verschillende kosten gemoeid. Daarnaast willen we investeren in het specifieke (kennis)aanbod op deze website en in wetenschappelijk onderzoek naar psychiatrie en hoogbegaafdheid. Alle verdiensten komen enkel ten goede aan de missie van de stichting. Het kennisnetwerk beschikt over een ANBI-status.

Wilt u dit kennisnetwerk financiëel steunen, dan kunt u dit kenbaar maken via info@kennisnetwerkphb.nl.


Ook kunt u direct uw donatie overmaken op
IBAN-nummer NL09 RABO 0368 2272 19 ten name van Stichting Landelijk Kennisnetwerk Psychiatrie en Hoogbegaafdheid