Stichting Landelijk Kennisnetwerk Psychiatrie en Hoogbegaafdheid

Welkom op de website van het Landelijk Kennisnetwerk Psychiatrie en Hoogbegaafdheid (LKPHB)!
Op deze pagina vind je een samenvatting van wat deze website en onze stichting jou als hulpverlener in de GGZ te bieden heeft. Bij ‘Voor wie’ kun je terugvinden voor welke hulpverleners dit netwerk bedoeld is. 
Allereerst nodigen we je graag uit om je via de link op deze pagina aan te melden voor onze nieuwsbrief; zo blijf je op de hoogte van alle ontwikkelingen en nieuw aanbod. Ook eerdere nieuwsbrieven en nieuwsberichten op social media zijn terug te vinden op deze site.

Verspreid ons aanbod vooral in je eigen GGZ-netwerk, bijvoorbeeld middels de folder van het LKPHB!


Over LKPHB

Uitgebreide informatie over deze stichting vind je bij ‘Over LKPHB‘. Meer specifiek kun je daar lezen over onze visie, door wie de stichting LKPHB is opgericht en wordt bestuurd (inclusief de betrokken aandachtsfunctionarissen) en welke stappen als stichting sindsdien zijn gezet (historie). Ook is onder dit hoofdstuk belangrijke informatie te vinden voor mensen die onze stichting financieel willen ondersteunen met een donatie, evenals over onze ANBI-status.


Over hoogbegaafdheid en psychiatrie

Dit netwerk heeft als missie het vergroten van de kennis over hoogbegaafdheid bij hulpverleners die werkzaam zijn in de psychiatrie. Dit doen we door relevante kennis makkelijk beschikbaar te maken, aan te vullen en actief te verspreiden. We hopen daarbij wetenschappelijke en intercollegiale verdieping mogelijk te maken.
Bestaande informatie over hoogbegaafdheid in de psychiatrie proberen we de bundelen onder ‘Over hoogbegaafdheid‘, met onder andere inleidende informatie over de combinatie van hoogbegaafdheid en psychiatrie, en interessante literatuur, beeldmateriaal en externe links (deels voorzien van recensies, zoals gepubliceerd in onze nieuwsbrief). In de toekomst hopen we hier tevens te kunnen gaan berichten over (nog door het veld te ontwikkelen) richtlijnen en meetinstrumenten.


Aanbod

Het aanbod van onze stichting LKPHB is nog altijd groeiende, houd de nieuwsbrief en de site dus in de gaten!
Zo kun je je als GGZ-hulpverlener aanmelden voor onze intervisiegroepen.
Vanuit de stichting worden er diverse webinars aangeboden over het onderwerp ‘psychiatrie en hoogbegaafdheid’, zowel inleidend door onze eigen bestuursleden als meer verdiepend door externe sprekers. Je kunt je hier aanmelden voor deze webinars of eerdere webinars terugkijken.
Ook is het mogelijk het LKPHB te benaderen voor het geven van een lezing over psychiatrie en hoogbegaafdheid.
Per mei 2022 publiceren we een (groeiend) overzicht van GGZ-hulpverleners die BIG-geregistreerd of geregistreerd vaktherapeut zijn en kennis hebben van én ervaring hebben met hoogbegaafdheid in de psychiatrie.
Verder zijn belangrijke onderdelen in ons aanbod de verhalen van hulpverleners (op basis van een interview met de betreffende hulpverlener) en casusbeschrijvingen; deze worden met elke nieuwsbrief verder aangevuld. Tot slot vind je hier opnieuw ons literatuuroverzicht.


We hopen dat onze website en de stichting LKPHB bijdragen aan het vergroten van je kennis over hoogbegaafdheid in de psychiatrie!

Aanmelden voor de nieuwsbrief?

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van het Landelijk  Kennisnetwerk Psychiatrie en Hoogbegaafdheid

Donateur worden?

Het LKPHB beschikt over een ANBI-status.

Word donateur!

Het LKPHB is een stichting en kent deelnemende instellingen en donateurs.

Met het opzetten en uitbouwen van dit kennisnetwerk zijn verschillende kosten gemoeid. Daarnaast willen we investeren in het specifieke (kennis)aanbod op deze website en in wetenschappelijk onderzoek naar psychiatrie en hoogbegaafdheid. Alle verdiensten komen enkel ten goede aan de missie van de stichting. Het kennisnetwerk beschikt over een ANBI-status.

Wilt u dit kennisnetwerk financiëel steunen, dan kunt u dit kenbaar maken via info@kennisnetwerkphb.nl.


Ook kunt u direct uw donatie overmaken op
IBAN-nummer NL09 RABO 0368 2272 19 ten name van Stichting Landelijk Kennisnetwerk Psychiatrie en Hoogbegaafdheid