Visie

Het Landelijk Kennisnetwerk Psychiatrie en Hoogbegaafdheid (LKPHB) is een landelijke stichting die bij hulpverleners in de psychiatrie de kennis over hoogbegaafdheid wil vergroten om daarmee de diagnostiek en behandeling van hoogbegaafden binnen de psychiatrie te verbeteren.

Het LKPHB deelt kennis over hoogbegaafdheid, bevordert wetenschappelijk onderzoek naar hoogbegaafdheid in de psychiatrie, neemt drempels weg om te praten over hoogbegaafdheid, brengt hulpverleners in de psychiatrie met expertise hoogbegaafdheid in kaart, versterkt de positie van hulpverleners in de psychiatrie met hoogbegaafdheidskennis en organiseert intervisie.

Het kennisnetwerk richt zich niet op hoogbegaafdheid in het algemeen maar specifiek op hoogbegaafdheid binnen de psychiatrie. Het kennisnetwerk biedt geen individuele hulp of behandeling en verricht ook geen diagnostiek.

Word donateur!

Het LKPHB is een stichting en kent deelnemende instellingen en donateurs.

Met het opzetten en uitbouwen van dit kennisnetwerk zijn verschillende kosten gemoeid. Daarnaast willen we investeren in het specifieke (kennis)aanbod op deze website en in wetenschappelijk onderzoek naar psychiatrie en hoogbegaafdheid. Alle verdiensten komen enkel ten goede aan de missie van de stichting. Het kennisnetwerk beschikt over een ANBI-status.

Wilt u dit kennisnetwerk financiëel steunen, dan kunt u dit kenbaar maken via info@kennisnetwerkphb.nl.


Ook kunt u direct uw donatie overmaken op
IBAN-nummer NL09 RABO 0368 2272 19 ten name van Stichting Landelijk Kennisnetwerk Psychiatrie en Hoogbegaafdheid