ANBI-status

Sinds 18-3-2021 is de Stichting Landelijk Kennisnetwerk Psychiatrie en Hoogbegaafdheid (LKPHB) een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Daardoor is het mogelijk om een periodieke gift te doen aan het LKPHB, die aftrekbaar is in de aangifte inkomstenbelasting indien die aan een aantal voorwaarden voldoet.
De voorwaarden vindt u op deze webpagina van de Belastingdienst. Ook zijn er op de betreffende website diverse formulieren te vinden, waarmee u voor de periodieke gift een schriftelijke overeenkomst tussen u en het LKPHB kunt opmaken.

RSIN-nummer: 8622.74.679

Daarnaast is het mogelijke eenmalige donaties te doen aan onze stichting, zie hiervoor onze Donateurspagina.

Beleidsplan

Ons beleidsplan van maart 2021 vindt u hier.

Financiële verantwoording 2021

Het totaal aan baten in 2021 bestaat volledig uit donaties en bedraagt € 1029,75.

Het totaal aan lasten in 2021 bedraagt € 602,60. Daarvan is € 62,85 besteed aan bankkosten, € 448,85 aan oprichtingskosten bij de notaris, € 39,60 aan hosting-/domeinkosten voor de website en € 51,30 aan inschrijvingskosten bij de Kamer van Koophandel.

De balans bij de Rabobank per 31 december 2021 is € 427,15.

Uitgeoefende activiteiten 2021

Er is in 2021 door het Landelijk Kennisnetwerk Psychiatrie en Hoogbegaafdheid maandelijks een nieuwsbrief verstuurd, er is informatie op de website aangevuld, er zijn vragen van hulpverleners per mail beantwoord en er is een aanzet gemaakt om intervisie op te zetten.

Word donateur!

Het LKPHB is een stichting en kent deelnemende instellingen en donateurs.

Met het opzetten en uitbouwen van dit kennisnetwerk zijn verschillende kosten gemoeid. Daarnaast willen we investeren in het specifieke (kennis)aanbod op deze website en in wetenschappelijk onderzoek naar psychiatrie en hoogbegaafdheid. Alle verdiensten komen enkel ten goede aan de missie van de stichting. Het kennisnetwerk beschikt over een ANBI-status.

Wilt u dit kennisnetwerk financiëel steunen, dan kunt u dit kenbaar maken via info@kennisnetwerkphb.nl.


Ook kunt u direct uw donatie overmaken op
IBAN-nummer NL09 RABO 0368 2272 19 ten name van Stichting Landelijk Kennisnetwerk Psychiatrie en Hoogbegaafdheid