Nieuwsbrieven

Hieronder plaatst het netwerk de nieuwsbrieven die ook per mail verzonden worden naar mensen die zich hebben aangemeld. Wilt u deze nieuwsbrieven graag ontvangen, meldt u dan onderaan deze pagina aan.

In onze nieuwsbrieven geven we algemene informatie vanuit het netwerk, komen hulpverleners aan het woord, worden verhalen van patiënten in de psychiatrie verteld die (vermoedelijk) ook hoogbegaafd zijn en bieden we een brug naar kennis door boekentips te geven of te wijzen op relevante scholingen.

Word donateur!

Het LKPHB is een stichting en kent deelnemende instellingen en donateurs.

Met het opzetten en uitbouwen van dit kennisnetwerk zijn verschillende kosten gemoeid. Daarnaast willen we investeren in het specifieke (kennis)aanbod op deze website en in wetenschappelijk onderzoek naar psychiatrie en hoogbegaafdheid. Alle verdiensten komen enkel ten goede aan de missie van de stichting. Het kennisnetwerk beschikt over een ANBI-status.

Wilt u dit kennisnetwerk financiëel steunen, dan kunt u dit kenbaar maken via info@kennisnetwerkphb.nl.


Ook kunt u direct uw donatie overmaken op
IBAN-nummer NL09 RABO 0368 2272 19 ten name van Stichting Landelijk Kennisnetwerk Psychiatrie en Hoogbegaafdheid