Richtlijnen

Tot op heden zijn er geen specifieke richtlijnen beschikbaar over hoogbegaafdheid in de psychiatrie. Wij hopen dat dit verandert in de toekomst en dat er in GGZ-richtlijnen rekening gehouden gaat worden met deze specifieke doelgroep.

Zo gauw van toepassing zijnde richtlijnen beschikbaar komen zullen we deze hier publiceren.

Word donateur!

Het LKPHB is een stichting en kent deelnemende instellingen en donateurs.

Met het opzetten en uitbouwen van dit kennisnetwerk zijn verschillende kosten gemoeid. Daarnaast willen we investeren in het specifieke (kennis)aanbod op deze website en in wetenschappelijk onderzoek naar psychiatrie en hoogbegaafdheid. Alle verdiensten komen enkel ten goede aan de missie van de stichting. Het kennisnetwerk beschikt over een ANBI-status.

Wilt u dit kennisnetwerk financiëel steunen, dan kunt u dit kenbaar maken via info@kennisnetwerkphb.nl.


Ook kunt u direct uw donatie overmaken op
IBAN-nummer NL09 RABO 0368 2272 19 ten name van Stichting Landelijk Kennisnetwerk Psychiatrie en Hoogbegaafdheid