Voor wie

Het Landelijk Kennisnetwerk Psychiatrie en Hoogbegaafdheid richt zich op hulpverleners die actueel werkzaam zijn in de psychiatrie. Hierbij kun je denken aan (kinder- en jeugd)psychiaters, klinisch psychologen, (GZ-)psychologen, psychotherapeuten, verpleegkundig specialisten GGZ, (sociaal) psychiatrisch verpleegkundigen, vaktherapeuten, orthopedagogen, systeemtherapeuten, (verslavings)artsen, specialisten oudergeneeskunde,  ervaringsdeskundigen, casemanagers, POH-GGZ enzovoort.

Het kennisnetwerk nodigt hulpverleners in de psychiatrie uit deel te nemen aan het netwerk, bijvoorbeeld door je aan te melden voor ons hulpverlenersoverzicht (voor BIG-geregistreerde GGZ-professionals en professionals uit het Register Vaktherapie), door je te abonneren op onze nieuwsbrief of door je in te schrijven voor onze intervisie. Ook zijn we altijd op zoek naar vrijwilligers die ons in onze missie kunnen ondersteunen. De deelnemers van het netwerk zijn voor onze stichting onmisbaar!
Voor verdieping van je kennis over de combinatie van psychiatrie en hoogbegaafdheid verwijzen wij je graag naar onze webinarpagina.

Ben je een hulpverlener buiten de GGZ en/of die als poortwachter met deze patiëntengroep in aanraking komt, zoals een huisarts, bedrijfsarts of kinderarts? Wil je meer weten over mensen waarbij naast een mogelijke psychiatrische stoornis ook (vermoedelijk) sprake is van hoogbegaafdheid? Dan kun je op deze website de nodige kennis vinden. Als je specifieke vragen hebt nodigen we je uit om contact op te nemen met het netwerk via info@kennisnetwerkphb.nl.

Bent je als manager of bestuurder werkzaam in de psychiatrie en wil je meer kennis over de betekenis van hoogbegaafdheid in de psychiatrische diagnostiek en behandeling en hoe je hier als instelling het beste mee om kunt gaan? Wij denken graag mee als netwerk en zijn bereid je van meer informatie te voorzien. Je kunt contact opnemen met het netwerk via ons mailadres.

Het Kennisnetwerk kent daarnaast sponsorende instellingen en donateurs; meer informatie vind je op de Donateurspagina.

Word donateur!

Het LKPHB is een stichting en kent deelnemende instellingen en donateurs.

Met het opzetten en uitbouwen van dit kennisnetwerk zijn verschillende kosten gemoeid. Daarnaast willen we investeren in het specifieke (kennis)aanbod op deze website en in wetenschappelijk onderzoek naar psychiatrie en hoogbegaafdheid. Alle verdiensten komen enkel ten goede aan de missie van de stichting. Het kennisnetwerk beschikt over een ANBI-status.

Wilt u dit kennisnetwerk financiëel steunen, dan kunt u dit kenbaar maken via info@kennisnetwerkphb.nl.


Ook kunt u direct uw donatie overmaken op
IBAN-nummer NL09 RABO 0368 2272 19 ten name van Stichting Landelijk Kennisnetwerk Psychiatrie en Hoogbegaafdheid