Casuïstiek

Hier wordt casuïstiek gedeeld over hoogbegaafde kinderen of volwassenen in de psychiatrie.

In verband met eventuele herleidbaarheid naar de cliënt wordt de naam van de auteur hier niet vermeld. Bij de redactie van LKPHB is de naam bekend.

Volwassen patiënt (die/diens) met ADHD en vermoeden van ASS

Er kwam een non-binair persoon van halverwege de dertig (aanspreek vorm die/diens) bij mij in behandeling. Die was bekend met ADHD en dacht daarnaast autisme te hebben. Dit omdat die door diens vrienden als gevoelloos werd bestempeld. Patiënt kwam daarnaast veel in conflict met mensen om die heen: vrienden, maar

Lees verder »

22-jarige jongeman met recidiverende depressieve episoden

Een jongeman van 22 jaar meldde zich voor behandeling. Als kind was er hoogbegaafdheid bij hem vastgesteld en hij kampte al vanaf zijn 14de levensjaar met recidiverende depressieve episoden. Hij volgde eerder cognitieve gedragstherapie (CGT) en Acceptance and Commitment Therapy (ACT), maar dit hielp hem onvoldoende om tot herstel te

Lees verder »

32-jarige vrouw met borderline-persoonlijkheidsstoornis

Een jonge vrouw van 32 jaar was in behandeling vanwege een borderline-persoonlijkheidsstoornis. Er werd besloten een aanvullend diagnostisch traject te starten, omdat de behandeling vastliep en er voorafgaand slechts minimale diagnostiek had plaatsgevonden. Tijdens het intelligentie-onderzoek bleek patiënte een veel hogere intelligentie te hebben dan verwacht (WAIS-IV-NL TIQ 134). Dit

Lees verder »

Ervaringsverhaal: ‘De lange weg naar huis’

Interview met een 45-jarige vrouw Lexa, 45 jaar, weet haar weg in het leven nu te vinden. Dat is echter niet altijd het geval geweest. Ze heeft een hele reis achter de rug met veel hulpverlening, aanvankelijk in reguliere GGZ, wat veelal een vruchteloze zoektocht was. Als kind had Lexa

Lees verder »

Het belang van goed passend onderwijs

Bas is 9 jaar en wordt verwezen door de kinderarts in verband met onbegrepen, chronische buikpijn- en hoofdpijnklachten. De kinderarts vermoedt dat er een verband is met zijn hoogbegaafdheid. Bas komt samen met zijn beide ouders naar de praktijk. Hij maakt vriendelijk en opgewekt contact en ziet er guitig uit

Lees verder »

Word donateur!

Het LKPHB is een stichting en kent deelnemende instellingen en donateurs.

Met het opzetten en uitbouwen van dit kennisnetwerk zijn verschillende kosten gemoeid. Daarnaast willen we investeren in het specifieke (kennis)aanbod op deze website en in wetenschappelijk onderzoek naar psychiatrie en hoogbegaafdheid. Alle verdiensten komen enkel ten goede aan de missie van de stichting. Het kennisnetwerk beschikt over een ANBI-status.

Wilt u dit kennisnetwerk financiëel steunen, dan kunt u dit kenbaar maken via info@kennisnetwerkphb.nl.


Ook kunt u direct uw donatie overmaken op
IBAN-nummer NL09 RABO 0368 2272 19 ten name van Stichting Landelijk Kennisnetwerk Psychiatrie en Hoogbegaafdheid