Casuïstiek

Hier wordt casuïstiek gedeeld over hoogbegaafde kinderen of volwassenen in de psychiatrie.

In verband met eventuele herleidbaarheid naar de cliënt wordt de naam van de auteur hier niet vermeld. Bij de redactie van LKPHB is de naam bekend.

Adolescente met ADD, dyslexie en somberheid

Een 14-jarig meisje met ADD en dyslexie wordt besproken in het multidisciplinaire team van de polikliniek. Naast de ADD klachten, waarvan ze zowel in haar vele hobby’s als in haar schoolwerk last heeft, maar die redelijk behandeld kunnen worden met medicatie, kampt ze al twee jaar met somberheidsklachten. Voor dit

Lees verder »

Volwassene, hulpvraag: ASS?

Een 32-jarige vrouw werd door de huisarts aangemeld vanwege zich persisterend anders voelen. Patiënte was tweemaal elders onderzocht op een autismespectrumstoornis (ASS) en dit kwam er beide keren niet uit. Patiënte bleef echter overtuigd dat zij een ASS heeft en haar hulpvraag was dan ook diagnostiek naar ASS zodat zij

Lees verder »

Word donateur!

Het LKPHB is een stichting en kent deelnemende instellingen en donateurs.

Met het opzetten en uitbouwen van dit kennisnetwerk zijn verschillende kosten gemoeid. Daarnaast willen we investeren in het specifieke (kennis)aanbod op deze website en in wetenschappelijk onderzoek naar psychiatrie en hoogbegaafdheid. Alle verdiensten komen enkel ten goede aan de missie van de stichting. Het kennisnetwerk beschikt over een ANBI-status.

Wilt u dit kennisnetwerk financiëel steunen, dan kunt u dit kenbaar maken via info@kennisnetwerkphb.nl.


Ook kunt u direct uw donatie overmaken op
IBAN-nummer NL09 RABO 0368 2272 19 ten name van Stichting Landelijk Kennisnetwerk Psychiatrie en Hoogbegaafdheid