Lezingen

Het Landelijk Kennisnetwerk Psychiatrie en Hoogbegaafdheid biedt lezingen en webinars voor zorgprofessionals in de psychiatrie en andere medisch specialismen, bij opleidingen in de GGZ en voor zorgprofessionals in het onderwijs. Bezoek onze webinarpagina voor eerdere (replay) en aanstaande webinars.
Eventuele geplande lezingen zullen hieronder worden vermeld.


Interesse in het aanvragen van een lezing of webinar door het LKPHB?

De lezingen en webinars worden verzorgd door vrijwilligers van het Kennisnetwerk, allen professionals in de GGZ met kennis van en ervaring met hoogbegaafdheid. Een lezing/webinar duurt 1 of 2 uur en richt zich op hoogbegaafdheid en de combinatie van hoogbegaafdheid en psychiatrie, inclusief bijzonderheden in de diagnostiek en behandeling.

Het is uiteraard niet mogelijk om alle onderwerpen in deze tijd te behandelen, maar het biedt een goede kennismaking en handvatten voor de praktijk. Aangezien het vrijwilligerswerk betreft is het maar beperkt mogelijk om maatwerk te bieden wat betreft onderwerpen of kennisniveau.

De tarieven wisselen per opdracht, afhankelijk van de tijdsduur en de specifieke vraag, en zijn op aanvraag beschikbaar via onze penningmeester. Deze inkomsten komen volledig ten goede aan het Kennisnetwerk. Daarnaast worden ook de eventuele reiskosten in rekening gebracht.

Onder Overig nieuws zie je onze Facebookberichten, mede naar aanleiding van in het verleden gehouden lezingen en webinars.

Word donateur!

Het LKPHB is een stichting en kent deelnemende instellingen en donateurs.

Met het opzetten en uitbouwen van dit kennisnetwerk zijn verschillende kosten gemoeid. Daarnaast willen we investeren in het specifieke (kennis)aanbod op deze website en in wetenschappelijk onderzoek naar psychiatrie en hoogbegaafdheid. Alle verdiensten komen enkel ten goede aan de missie van de stichting. Het kennisnetwerk beschikt over een ANBI-status.

Wilt u dit kennisnetwerk financiëel steunen, dan kunt u dit kenbaar maken via info@kennisnetwerkphb.nl.


Ook kunt u direct uw donatie overmaken op
IBAN-nummer NL09 RABO 0368 2272 19 ten name van Stichting Landelijk Kennisnetwerk Psychiatrie en Hoogbegaafdheid