Folder voor de GGZ vanuit het Landelijk Kennisnetwerk Psychiatrie en Hoogbegaafdheid