Hoogbegaafd in praktijk

Ven, van de R. (2021). Hoogbegaafd in praktijk.

In dit boek beschrijft Rianne van de Ven wat zij in haar coaching praktijk veelal tegenkomt bij hoogbegaafden met een hulpvraag (niet enkel gericht op psychiatrische problematiek).

In het eerste hoofdstuk beschrijft Rianne hoe zij in de praktijk hoogbegaafdheid herkent. Dit is een heldere omschrijving die je kunt raadplegen voor jezelf of wanneer je aan je GGZ-collega’s uit wilt leggen hoe de complexiteit van een hoogbegaafde van invloed kan zijn op de psychiatrische behandeling. Zo is bijvoorbeeld de onderkenning belangrijk dat het ontdekken van hoogbegaafdheid als volwassene kan leiden tot een rouwproces. Niet alles wat Rianne beschrijft is wetenschappelijk onderbouwd, maar dat wordt duidelijk aangegeven.
In het tweede hoofdstuk wordt ingegaan op het normaliseren van kenmerken van hoogbegaafdheid. Hierbij komt ‘anders denken’ en ‘anders leren’ uitgebreid aan bod. Ook dit is van toegevoegde waarde om mee te nemen in een psychiatrische behandeling. Bijvoorbeeld de grote behoefte aan zekerheid bij de hoogbegaafde. Het bewustzijn hiervan bij de GGZ-behandelaar zal eerder leiden tot een geslaagde behandeling. 
Na het herkennen en normaliseren gaat het in hoofdstuk 3 over verwerken. Hier wordt beschreven hoe de verwerking kan plaatsvinden. Deze fase valt soms buiten de coaching mogelijkheden van Rianne, vanwaar zij dan doorverwijst naar hulpverleners binnen de GGZ. Dit gedeelte geeft inzicht in hoe hoogbegaafdheid onderliggend kan meespelen bij psychische klachten.
De daaropvolgende hoofdstukken zijn zeker interessant om te lezen maar hebben minder raakvlakken met het werk binnen de psychiatrie. In hoofdstuk 6 komt de hulpverlening wat uitgebreider aan bod. Zo wordt hier beschreven waar hoogbegaafden behoefte aan hebben binnen een behandeling in de psychiatrie. Tevens wordt de hulpverlener gewezen op literatuur en dringend aangeraden dit te lezen. Het boek eindigt met het onderhouden van het geleerde in het traject. Hierin wordt de positieve desintegratie van Dąbrowski wat uitgebreider belicht. 

Kortom, dit boek is voor de onervaren hulpverlener aan hoogbegaafden een must om te lezen. Het is een schat aan informatie die een goede basis legt om mee aan de slag te gaan en te vertalen in het dagelijks werk, het puntje van een complexe ijsberg.
Voor de ervaren hulpverlener aan hoogbegaafden is het boek herkenbaar, verfrissend, positief, met praktische en leuke tips, wat zal leiden tot een glimlach.  

Word donateur!

Het LKPHB is een stichting en kent deelnemende instellingen en donateurs.

Met het opzetten en uitbouwen van dit kennisnetwerk zijn verschillende kosten gemoeid. Daarnaast willen we investeren in het specifieke (kennis)aanbod op deze website en in wetenschappelijk onderzoek naar psychiatrie en hoogbegaafdheid. Alle verdiensten komen enkel ten goede aan de missie van de stichting. Het kennisnetwerk beschikt over een ANBI-status.

Wilt u dit kennisnetwerk financiëel steunen, dan kunt u dit kenbaar maken via info@kennisnetwerkphb.nl.


Ook kunt u direct uw donatie overmaken op
IBAN-nummer NL09 RABO 0368 2272 19 ten name van Stichting Landelijk Kennisnetwerk Psychiatrie en Hoogbegaafdheid