Hoogsensitief

Hoof E. (2016). Hoogsensitief.

Nadat prof. dr. E. van Hoof verschillende wetenschappelijke onderzoeken gedaan heeft naar hoogsensitiviteit schreef ze dit boek. Het is opgebouwd uit drie delen. Deel één laat zien hoe de definitie over de tijd heen opnieuw is beschreven. De kern van hoogsensitiviteit, ‘het dieper verwerken van informatie’, wordt vanuit neurologische onderzoeken bevestigd. De twee mogelijke gevolgen die van daaruit kunnen optreden zijn overprikkeling en emotionaliteit. In deel twee wordt beschreven hoe je de karaktertrek hoogsensitiviteit kunt vaststellen in een diagnostisch proces. Hierbij is aandacht voor mogelijke differentiaaldiagnoses zoals een autismespectrumstoornis, aandachtstekortstoornis en persoonlijkheidsproblematiek. Vanuit onderzoek wordt beschreven dat er bij 87% van de hoogbegaafden sprake is van hoogsensitiviteit. Terwijl dit percentage in de overige populatie rond de 10 tot 15 % ligt. Er is dus sprake van een significant verband tussen hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit, waardoor het zinvol is om je in dit element te verdiepen als hulpverlener. Dit is tegenwoordig goed mogelijk, door de huidige stroomversnelling in onderzoeken en publicaties op dit vlak. Deel drie beschrijft vervolgens hoe je kunt omgaan met hoogsensitiviteit zodat je dit meer als lust dan als last kunt gaan ervaren. Met name in de psychiatrie is dat zinvol, omdat patiënten vaak vooral kampen met de last die ze hieruit ervaren en daarin dus duidelijke verbetering mogelijk is.

Word donateur!

Het LKPHB is een stichting en kent deelnemende instellingen en donateurs.

Met het opzetten en uitbouwen van dit kennisnetwerk zijn verschillende kosten gemoeid. Daarnaast willen we investeren in het specifieke (kennis)aanbod op deze website en in wetenschappelijk onderzoek naar psychiatrie en hoogbegaafdheid. Alle verdiensten komen enkel ten goede aan de missie van de stichting. Het kennisnetwerk beschikt over een ANBI-status.

Wilt u dit kennisnetwerk financiëel steunen, dan kunt u dit kenbaar maken via info@kennisnetwerkphb.nl.


Ook kunt u direct uw donatie overmaken op
IBAN-nummer NL09 RABO 0368 2272 19 ten name van Stichting Landelijk Kennisnetwerk Psychiatrie en Hoogbegaafdheid