Hoogsensitiviteit in psychotherapie

Aron E. (2010). Hoogsensitiviteit in psychotherapie.

Word donateur!

Het Kennisnetwerk kent deelnemende instellingen en donateurs.

Met het opzetten en uitbouwen van dit kennisnetwerk zijn verschillende kosten gemoeid. Daarnaast willen we investeren in het specifiek aanbod binnen deze website en in wetenschappelijk onderzoek naar psychiatrie en hoogbegaafdheid.

Wilt u dit kennisnetwerk financiëel steunen, dan kunt u dit kenbaar maken via info@kennisnetwerkphb.nl.