Research with gifted adults: what international experts think needs to happen to move the field forward.

In dit artikel wordt een Delphi-onderzoek beschreven waaraan 76 experts (waaronder GGZ hulpverleners) uit 14 verschillende landen (waaronder Nederland) participeerde. De huidige stand van zaken op het gebied van onderzoek naar hoogbegaafdheid bij volwassenen werd bekeken. Er wordt besproken wat er nodig is om te zorgen dat verder onderzoek gedaan kan worden naar deze doelgroep.

Ze komen tot negen thema’s over:

  • Obstakels (fragmentatie van het onderzoek, conceptuele verschillen en problemen rondom het woord hoogbegaafdheid, zoals stigma);
  • Prioriteiten (hoogbegaafdheid als ingebed conceptueel fenomeen, begrijpen van ervaringen van hoogbegaafde volwassenen en het herkennen van de complexiteit van onderzoek op dit gebied i.p.v. het trachten te reduceren);
  • Acties (verbinden onderzoek met praktijk, kennis over en zichtbaarheid van hoogbegaafde volwassenen verbeteren en discipline overstijgende netwerken opzetten).

Daarnaast worden enkele aanbevelingen om het onderzoek verder te helpen gegeven. Zoals onderzoeksprogramma’s die discipline overstijgend kijken, modellen rondom hoogbegaafdheid testen op validiteit voor de hoogbegaafde volwassenen en het blijven hanteren van de term hoogbegaafdheid, ondanks dat de term mogelijk niet geheel passend is, veel stigma kent en deze door verschillende experts vervangen wordt door andere termen. Echter dit niet doen zou voor meer problemen zorgen, aldus de onderzoekers van dit Delphi-onderzoek. De onderzoekers hopen dat ze met dit onderzoek een katalysator vormen voor verder wetenschappelijk onderzoek op dit gebied.

Word donateur!

Het LKPHB is een stichting en kent deelnemende instellingen en donateurs.

Met het opzetten en uitbouwen van dit kennisnetwerk zijn verschillende kosten gemoeid. Daarnaast willen we investeren in het specifieke (kennis)aanbod op deze website en in wetenschappelijk onderzoek naar psychiatrie en hoogbegaafdheid. Alle verdiensten komen enkel ten goede aan de missie van de stichting. Het kennisnetwerk beschikt over een ANBI-status.

Wilt u dit kennisnetwerk financiëel steunen, dan kunt u dit kenbaar maken via info@kennisnetwerkphb.nl.


Ook kunt u direct uw donatie overmaken op
IBAN-nummer NL09 RABO 0368 2272 19 ten name van Stichting Landelijk Kennisnetwerk Psychiatrie en Hoogbegaafdheid