Searching for meaning

Webb J.T. (2013). Searching for meaning; Idealism, bright minds, disillusionment and hope.

Patiënten met een existentiële depressie hebben meer nodig dan de reguliere depressiebehandeling. Dit boek kan de patiënt en therapeut hierin op weg helpen. Er wordt beschrijven hoe de existentiële depressie verweven is met de hoogbegaafdheid. Of, zoals Webb ze in dit boek noemt, ‘Bright Minds’ met desillusies. Voor degenen met een existentiële depressie is het helpend te beseffen dat ze niet alleen zijn, dat anderen dezelfde gedachtes hadden, dat iemand hun idealisme, desillusies en boosheid begrijpt omdat de dingen niet zijn ‘zoals ze zouden moeten zijn’. In 9 hoofdstukken wordt veel besproken. De concepten worden uitgelegd, een samenvatting van onderzoeken naar idealisme en hoogbegaafdheid wordt gegeven, existentiële vraagstukken worden behandeld, de zin van het leven vanuit het oogpunt van filosofen en psychologen komt aan bod met de koppeling naar desillusie en existentiële depressie. Vanaf hoofdstuk zes worden tools voor zelfinzicht en verkrijgen van handvatten geboden. Er komen daarbij oefeningen aan bod om je eigen normen en waarden te leren kennen, uitleg over ongezonde en gezondere copingstijlen en adviezen hoe je je eigen idealisme vorm kan geven met een persoonlijke noot van de auteur.

Word donateur!

Het LKPHB is een stichting en kent deelnemende instellingen en donateurs.

Met het opzetten en uitbouwen van dit kennisnetwerk zijn verschillende kosten gemoeid. Daarnaast willen we investeren in het specifieke (kennis)aanbod op deze website en in wetenschappelijk onderzoek naar psychiatrie en hoogbegaafdheid. Alle verdiensten komen enkel ten goede aan de missie van de stichting. Het kennisnetwerk beschikt over een ANBI-status.

Wilt u dit kennisnetwerk financiëel steunen, dan kunt u dit kenbaar maken via info@kennisnetwerkphb.nl.


Ook kunt u direct uw donatie overmaken op
IBAN-nummer NL09 RABO 0368 2272 19 ten name van Stichting Landelijk Kennisnetwerk Psychiatrie en Hoogbegaafdheid