The gifted brain revealed unraveling the neuroscience of the bright experience

In deze review van diverse neurowetenschappelijke onderzoeken wordt geconcludeerd dat het hoogbegaafde brein significant anders is ten opzichte van dat van gemiddeld begaafde mensen, op het vlak van morfologie, functionaliteit, structuur, interne netwerken en verwerkingssnelheid. Zo hangt intelligentie onder meer samen met het totale hersenvolume, de grootte van 28 specifieke hersengebieden, de onderlinge verbinding tussen deze gebieden en de mate van activatie in deze hersengebieden. Dit komt tot uiting in de sensorische verwerking, het sociaal functioneren (o.a. grotere Theory of Mind, ToM), de emotieregulatie, de mate van cognitief ingesteld zijn en de geheugenfuncties. Al deze verschillen worden geacht bij te dragen aan het zich ‘anders voelen’ door hoogbegaafde mensen.

Word donateur!

Het LKPHB is een stichting en kent deelnemende instellingen en donateurs.

Met het opzetten en uitbouwen van dit kennisnetwerk zijn verschillende kosten gemoeid. Daarnaast willen we investeren in het specifieke (kennis)aanbod op deze website en in wetenschappelijk onderzoek naar psychiatrie en hoogbegaafdheid. Alle verdiensten komen enkel ten goede aan de missie van de stichting. Het kennisnetwerk beschikt over een ANBI-status.

Wilt u dit kennisnetwerk financiëel steunen, dan kunt u dit kenbaar maken via info@kennisnetwerkphb.nl.


Ook kunt u direct uw donatie overmaken op
IBAN-nummer NL09 RABO 0368 2272 19 ten name van Stichting Landelijk Kennisnetwerk Psychiatrie en Hoogbegaafdheid