Tijdschrift ‘De Psycholoog’, themanummer Hoogbegaafdheid

Maandblad Nederlands Instituut van Psychologen (NIP); Jaargang 58, nr.2, februari 2023.

In dit themanummer over hoogbegaafdheid wordt het onderwerp hoogbegaafdheid vanuit allerlei perspectieven belicht. Een prachtige manier om een groot aantal professionals in de GGZ in contact te brengen met dit vaak onderbelichte onderwerp.

Artikelen:
Marcel Veerman bespreekt de verschillende theorieën over de oorsprong en de aard van hoogbegaafdheid, met een uitsplitsing tussen ‘potentiële hoogbegaafdheid’ (de aanleg voor uitzonderlijk presteren is aanwezig) en ‘actuele hoogbegaafdheid’ (daadwerkelijke excellente prestaties door langdurige, toegewijde inzet en moeite) en de combinatie daarvan. Ook de rol van metacognitie daarin wordt belicht.
Pleun van Vliet en Jessica Schaaf bespreken in hun artikel hoe ingewikkeld het is om hoogbegaafdheid middels de in Nederland gangbare IQ-test bij volwassenen (de WAIS-IV-NL) betrouwbaar vast te stellen. Dit heeft onder andere te maken met een onvoldoende passende normering bij een TIQ>130 en verschillen in de probleemaanpak tussen hoogbegaafde en niet hoogbegaafde personen. Ze adviseren om tot aanvullende handreikingen te komen over de afname en interpretatie van de WAIS-IV-NL bij hoogbegaafdheid.
Tot slot bespreekt Kristel Szakály-Starke enkele wijdverbreide mythes over hoogbegaafde volwassenen binnen de GGZ, zoals dat alle hoogbegaafden zouden willen pochen met hun hoge intelligentie, sociaal-emotioneel doorgaans achterlopen, niet bij hun gevoel kunnen komen en lastig(e cliënten) zijn. Ze daagt de lezer met diverse voorbeelden uit om met andere ogen naar de hoogbegaafde GGZ-patiënt te kijken, en de hoogbegaafdheid mee te wegen in de beoordeling van psychische klachten en in de behandeling.

Portretten:
In een drietal portretten van hoogbegaafde volwassenen lezen we over hun specifieke ervaring met hun kenmerken van hoogbegaafdheid. Ze vertellen openhartig over de zoektocht die vooraf is gegaan aan de ontdekking van hun hoogbegaafdheid, en wat die kennis hen heeft opgeleverd.

Interviews:
Noks Nauta vertelt in het eerste interview over haar persoonlijke en professionele ervaringen als hoogbegaafde op de werkvloer, en haar beweegredenen om zich hard te maken voor het onderwerp hoogbegaafdheid en voor het Instituut HoogBegaafdheid Volwassenen (IHBV).
In een tweede interview vertelt Lianne Hoogeveen over haar visie op talent, en hoe potentieel talent in het onderwijs maximaal kan worden herkend en tot zijn recht kan komen.
In een ‘Forum Hoogbegaafdheid’ discussiëren Pedro De Bruyckere, Wendy Haanschoten en Esther Roelfsema over verschillende aspecten van hoogbegaafdheid, onder leiding van Vittorio Busato en Marcel Veenman. Er komt aan de orde wat het belang is van kennis over hoogbegaafdheid in de GGZ, naast diverse thema’s rondom onderwijs aan hoogbegaafden.

Word donateur!

Het LKPHB is een stichting en kent deelnemende instellingen en donateurs.

Met het opzetten en uitbouwen van dit kennisnetwerk zijn verschillende kosten gemoeid. Daarnaast willen we investeren in het specifieke (kennis)aanbod op deze website en in wetenschappelijk onderzoek naar psychiatrie en hoogbegaafdheid. Alle verdiensten komen enkel ten goede aan de missie van de stichting. Het kennisnetwerk beschikt over een ANBI-status.

Wilt u dit kennisnetwerk financiëel steunen, dan kunt u dit kenbaar maken via info@kennisnetwerkphb.nl.


Ook kunt u direct uw donatie overmaken op
IBAN-nummer NL09 RABO 0368 2272 19 ten name van Stichting Landelijk Kennisnetwerk Psychiatrie en Hoogbegaafdheid