Webinar “Psychiatrie en hoogbegaafdheid – van diagnostiek tot behandeling”.

Helaas geen beschikbare plekken meer.

Kijk hier voor de terugkijkmogelijkheid van dit algemene webinar en voor een serie nieuwe, verdiepende webinars specifiek voor hulpverleners in de psychiatrie. In 2023 zijn er reeds 3 gepland, de inschrijving is geopend! Ook kun je je op die webinarpagina aanmelden voor updates rond toekomstige webinars in 2024.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief als je op de hoogte wilt blijven van al onze toekomstige ontwikkelingen en van nieuwe content in de vorm van interviews met hulpverleners, casuïstiek en recensies van interessante literatuur. Ook wijzen we je graag op de mogelijkheid van aanmelding voor onze online intervisiegroepen en voor ons overzicht van hulpverleners in de psychiatrie met kennis en ervaring op het vlak van hoogbegaafdheid.


‘Op veler verzoek herhaald!

In de Week van de Psychiatrie organiseert de Stichting Landelijk Kennisnetwerk Psychiatrie en Hoogbegaafdheid opnieuw een webinar voor hulpverleners werkzaam in de psychiatrie. Het doel van dit webinar is het verspreiden van kennis over hoogbegaafdheid in combinatie met psychiatrie, zodat hulpverleners hoogbegaafdheid beter leren herkennen, en de psychiatrische diagnostiek en behandeling hierop kunnen aanpassen. 

Belangrijke vragen die onder meer aan bod zullen komen, zijn:
Wat is hoogbegaafdheid? Wat zijn de cognitieve- en zijnskenmerken van hoogbegaafdheid? Hoe onderscheid je hoogbegaafdheid van een autismespectrumstoornis of ADHD? Wat is kenmerkend bij een dubbeldiagnose? Waarom heeft het meerwaarde om rekening te houden met hoogbegaafdheidskenmerken in je behandeling, en waar let je dan op?

Na het volgen van dit webinar zul je gerichter kunnen overwegen of hoogbegaafdheid bij je patiënt een rol kan spelen in de klachten. Daarnaast heb je basishandvatten voor je psychiatrische diagnostiek en behandeling van hoogbegaafde patiënten.’ 

Aanmelding
Helaas is er geen plek meer, zie onze webinarpagina voor meer mogelijkheden!

Duur
1 uur, waarna gelegenheid voor vragen

Kosten
€17,50

Word donateur!

Het LKPHB is een stichting en kent deelnemende instellingen en donateurs.

Met het opzetten en uitbouwen van dit kennisnetwerk zijn verschillende kosten gemoeid. Daarnaast willen we investeren in het specifieke (kennis)aanbod op deze website en in wetenschappelijk onderzoek naar psychiatrie en hoogbegaafdheid. Alle verdiensten komen enkel ten goede aan de missie van de stichting. Het kennisnetwerk beschikt over een ANBI-status.

Wilt u dit kennisnetwerk financiëel steunen, dan kunt u dit kenbaar maken via info@kennisnetwerkphb.nl.


Ook kunt u direct uw donatie overmaken op
IBAN-nummer NL09 RABO 0368 2272 19 ten name van Stichting Landelijk Kennisnetwerk Psychiatrie en Hoogbegaafdheid