Whitepaper autisme en/of hoogbegaafdheid

Autisme Expertisecentrum (AEC), januari 2022. Website: https://www.autismeexpertise.nl/. Klik hier om direct naar de Whitepaper te gaan.

In januari 2022 kwam de ‘Whitepaper autisme en/of hoogbegaafdheid’ uit, als onderdeel van een serie ‘Whitepapers ASS’. In deze serie wordt de autismespectrumstoornis (ASS) vergeleken met andere classificaties, waarbij wordt ingegaan op differentiaaldiagnostiek en comorbiditeit.

In onze nieuwsbrief staan we graag stil bij deze nieuwste Whitepaper autisme en/of hoogbegaafdheid, die tot stand kwam vanuit een samenwerking tussen verschillende partijen. Hierin wordt ASS vergeleken met mensen bij wie de hoge intelligentie van invloed kan zijn op onder andere het sociaal functioneren. Per DSM-5-criterium van ASS wordt beschreven hoe bij hoogbegaafde mensen dergelijke problemen ook aanwezig kunnen zijn of lijken. Er wordt ingezoomd op de onderlinge mechanismen die kunnen leiden tot de beschreven problemen aan de hand van diverse gedrags- en persoonlijkheidskenmerken die vaak bij hoogbegaafdheid voorkomen. Door meer in detail te onderzoeken waar gedragingen vandaan komen kan beter onderscheid gemaakt worden of er bij de betrokkene sprake is van ASS, hoogbegaafdheid, of een combinatie van beide.

We denken dat de Whitepaper een belangrijke bijdrage kan leveren aan de ASS-diagnostiek bij hoogbegaafdheid in de GGZ en hopen dat deze breed gedeeld wordt!

Word donateur!

Het LKPHB is een stichting en kent deelnemende instellingen en donateurs.

Met het opzetten en uitbouwen van dit kennisnetwerk zijn verschillende kosten gemoeid. Daarnaast willen we investeren in het specifieke (kennis)aanbod op deze website en in wetenschappelijk onderzoek naar psychiatrie en hoogbegaafdheid. Alle verdiensten komen enkel ten goede aan de missie van de stichting. Het kennisnetwerk beschikt over een ANBI-status.

Wilt u dit kennisnetwerk financiëel steunen, dan kunt u dit kenbaar maken via info@kennisnetwerkphb.nl.


Ook kunt u direct uw donatie overmaken op
IBAN-nummer NL09 RABO 0368 2272 19 ten name van Stichting Landelijk Kennisnetwerk Psychiatrie en Hoogbegaafdheid