Your rainforest mind

Prober P. (2016). Your rainforest mind.

Dit boek richt zich op de zijnskenmerken van hoogbegaafdheid. De titel ‘regenwoud brein’ verwijst naar de beeldspraak die de schrijfster, psychotherapeute Paula Prober, gebruikt om hoogbegaafdheid te beschrijven. In de hoofdstukken worden verschillende aspecten van de kenmerken van hoogbegaafdheid en de hieruit voortvloeiende uitdagingen beschreven. Elk hoofdstuk eindigt met adviezen op het gebied van coping. De toon is toegankelijk en vertellend, duidelijk geschreven door iemand met jarenlang professionele ervaring met hoogbegaafdheid, die kan putten uit veel verschillende ervaringen en levensverhalen. De vele casusbeschrijvingen en de aangename schrijfstijl maken het tot een prettig leesbaar boek, dat zeer geschikt is om inzicht en acceptatie in de zijnskenmerken van hoogbegaafdheid te vergroten.

Word donateur!

Het LKPHB is een stichting en kent deelnemende instellingen en donateurs.

Met het opzetten en uitbouwen van dit kennisnetwerk zijn verschillende kosten gemoeid. Daarnaast willen we investeren in het specifieke (kennis)aanbod op deze website en in wetenschappelijk onderzoek naar psychiatrie en hoogbegaafdheid. Alle verdiensten komen enkel ten goede aan de missie van de stichting. Het kennisnetwerk beschikt over een ANBI-status.

Wilt u dit kennisnetwerk financiëel steunen, dan kunt u dit kenbaar maken via info@kennisnetwerkphb.nl.


Ook kunt u direct uw donatie overmaken op
IBAN-nummer NL09 RABO 0368 2272 19 ten name van Stichting Landelijk Kennisnetwerk Psychiatrie en Hoogbegaafdheid