Artikel Nurse Academy: Hoogbegaafdheid in de psychiatrie

Namens het LKPHB werd door de auteurs een artikel geschreven voor het tijdschrift Nurse Academy, om ook onder verpleegkundig specialisten GGZ het onderwerp hoogbegaafdheid & psychiatrie bredere bekendheid te geven.
Na een inleiding over hoogbegaafdheid in zijn algemeenheid komen de psychiatrische diagnostiek en behandeling bij hoogbegaafdheid aan de orde, met de mogelijke valkuilen daarbij. Er wordt vervolgens specifiek stilgestaan bij de aandachtspunten voor de verpleegkundig specialist GGZ in beide processen.

Het volledige artikel kun je hier vinden. Via social media hebben we al veel positieve reacties op het artikel ontvangen, we hopen dat het breed toepasbaar zal blijken!

Jaeqx-van Tienen L., Roelfsema E. & Van Zonneveld M. (2023). Hoogbegaafdheid in de psychiatrie. Nurse Academy GGZ, nummer 2. www.nurseacademy.nl

Word donateur!

Het LKPHB is een stichting en kent deelnemende instellingen en donateurs.

Met het opzetten en uitbouwen van dit kennisnetwerk zijn verschillende kosten gemoeid. Daarnaast willen we investeren in het specifieke (kennis)aanbod op deze website en in wetenschappelijk onderzoek naar psychiatrie en hoogbegaafdheid. Alle verdiensten komen enkel ten goede aan de missie van de stichting. Het kennisnetwerk beschikt over een ANBI-status.

Wilt u dit kennisnetwerk financiëel steunen, dan kunt u dit kenbaar maken via info@kennisnetwerkphb.nl.


Ook kunt u direct uw donatie overmaken op
IBAN-nummer NL09 RABO 0368 2272 19 ten name van Stichting Landelijk Kennisnetwerk Psychiatrie en Hoogbegaafdheid