Eerste nieuwsbrief LKPHB is een feit!

Op 22 januari 2021 verscheen de eerste online nieuwsbrief van het LKPHB. In onze nieuwsbrieven geven we algemene informatie vanuit het netwerk, komen hulpverleners aan het woord, worden verhalen van patiënten in de psychiatrie verteld die (vermoedelijk) ook hoogbegaafd zijn, en bieden we een brug naar kennis door literatuurtips te geven of te wijzen op relevante scholingen.
Alle nieuwsbrieven die sindsdien zijn verschenen zijn hier terug te lezen; ook kunt u zich daar aanmelden voor het ontvangen van de toekomstige nieuwsbrieven.

Word donateur!

Het LKPHB is een stichting en kent deelnemende instellingen en donateurs.

Met het opzetten en uitbouwen van dit kennisnetwerk zijn verschillende kosten gemoeid. Daarnaast willen we investeren in het specifieke (kennis)aanbod op deze website en in wetenschappelijk onderzoek naar psychiatrie en hoogbegaafdheid. Alle verdiensten komen enkel ten goede aan de missie van de stichting. Het kennisnetwerk beschikt over een ANBI-status.

Wilt u dit kennisnetwerk financiëel steunen, dan kunt u dit kenbaar maken via info@kennisnetwerkphb.nl.


Ook kunt u direct uw donatie overmaken op
IBAN-nummer NL09 RABO 0368 2272 19 ten name van Stichting Landelijk Kennisnetwerk Psychiatrie en Hoogbegaafdheid