Eerste online webinar LKPHB

Op 21 maart 2022 bood het Landelijk Kennisnetwerk Psychiatrie en Hoogbegaafdheid een webinar aan in het kader van de Week van de Psychiatrie 2022. Dit webinar werd massaal bekeken door ruim 320 professionals. Uit de evaluatie bleek dat ze dit webinar van harte aanbevelen bij collega’s. Kijkers stelden veel leuke vragen, vonden het webinar interessant en met een lekker tempo verlopen. Wij zijn erg blij dat we deze bijdrage hebben kunnen leveren en dat smaakt naar meer!
Zie hier voor ons actuele aanbod aan lezingen, en voor de mogelijkheden voor organisaties om een lezing door het LKPHB aan te vragen.

Word donateur!

Het LKPHB is een stichting en kent deelnemende instellingen en donateurs.

Met het opzetten en uitbouwen van dit kennisnetwerk zijn verschillende kosten gemoeid. Daarnaast willen we investeren in het specifieke (kennis)aanbod op deze website en in wetenschappelijk onderzoek naar psychiatrie en hoogbegaafdheid. Alle verdiensten komen enkel ten goede aan de missie van de stichting. Het kennisnetwerk beschikt over een ANBI-status.

Wilt u dit kennisnetwerk financiëel steunen, dan kunt u dit kenbaar maken via info@kennisnetwerkphb.nl.


Ook kunt u direct uw donatie overmaken op
IBAN-nummer NL09 RABO 0368 2272 19 ten name van Stichting Landelijk Kennisnetwerk Psychiatrie en Hoogbegaafdheid