Initiatief tot Landelijk Kennisnetwerk Psychiatrie en Hoogbegaafdheid

Op 12 februari 2020 hebben Esther Roelfsema (Kinder- en jeugdpsychiater) en Lia Jaeqx – van Tienen (verpleegkundig specialist GGZ) het initiatief genomen om samen met andere professionals uit de GGZ een kennisnetwerk op te richten, met als doel de kennis over hoogbegaafdheid in de GGZ te vergroten.

Word donateur!

Het LKPHB is een stichting en kent deelnemende instellingen en donateurs.

Met het opzetten en uitbouwen van dit kennisnetwerk zijn verschillende kosten gemoeid. Daarnaast willen we investeren in het specifieke (kennis)aanbod op deze website en in wetenschappelijk onderzoek naar psychiatrie en hoogbegaafdheid. Alle verdiensten komen enkel ten goede aan de missie van de stichting. Het kennisnetwerk beschikt over een ANBI-status.

Wilt u dit kennisnetwerk financiëel steunen, dan kunt u dit kenbaar maken via info@kennisnetwerkphb.nl.


Ook kunt u direct uw donatie overmaken op
IBAN-nummer NL09 RABO 0368 2272 19 ten name van Stichting Landelijk Kennisnetwerk Psychiatrie en Hoogbegaafdheid