Nieuwe bestuursleden, in aanloop naar bestuurswissel

Per 28-6-2024 zijn alle bestuursplekken van onze stichting gevuld, door de aantreding van 3 extra GGZ-collega’s als algemeen bestuurslid. Dit zijn Gerda Noorman (GZ-psycholoog), Marije van Beilen (GZ-psycholoog en onderzoeker) en Rogier Poels (GZ-psycholoog en psychotherapeut). Ze zijn vol enthousiasme gestart met meedenken over de toekomstige koers van de stichting en sluiten vanaf nu aan bij de bestuursvergaderingen (effectief per september 2024). Daarnaast hebben zij nog enkele collega’s bereid gevonden om aan te treden als bestuurslid zodra de termijn van het ‘oude bestuur’ afloopt (februari 2025). In het komende half jaar wordt helder hoe de specifieke bestuurstaken verdeeld gaan worden.

Word donateur!

Het LKPHB is een stichting en kent deelnemende instellingen en donateurs.

Met het opzetten en uitbouwen van dit kennisnetwerk zijn verschillende kosten gemoeid. Daarnaast willen we investeren in het specifieke (kennis)aanbod op deze website en in wetenschappelijk onderzoek naar psychiatrie en hoogbegaafdheid. Alle verdiensten komen enkel ten goede aan de missie van de stichting. Het kennisnetwerk beschikt over een ANBI-status.

Wilt u dit kennisnetwerk financiëel steunen, dan kunt u dit kenbaar maken via info@kennisnetwerkphb.nl.


Ook kunt u direct uw donatie overmaken op
IBAN-nummer NL09 RABO 0368 2272 19 ten name van Stichting Landelijk Kennisnetwerk Psychiatrie en Hoogbegaafdheid