Oprichting van de Stichting Landelijk Kennisnetwerk Psychiatrie en Hoogbegaafdheid


Na de benodigde voorbereidingen in de tweede helft van 2020 is op 18-02-2021 een belangrijke mijlpaal behaald: de Stichting LKPHB is een feit! Het oprichtingsbestuur wordt gevormd door Lia Jaeqx – van Tienen (voorzitter; verpleegkundig specialist GGZ), Esther Roelfsema (secretaris; kinder- en jeugdpsychiater), Japke Meesters (penningmeester; psychiater), Wieteke Avontuur (bestuurslid; SPV) en Marion van Zonneveld (bestuurslid; kinder- en jeugdpsychiater). Nu de stichting is opgericht kunnen we ons de komende tijd gaan richten op het verder structureel en inhoudelijk vormgeven van het kennisnetwerk.

Word donateur!

Het LKPHB is een stichting en kent deelnemende instellingen en donateurs.

Met het opzetten en uitbouwen van dit kennisnetwerk zijn verschillende kosten gemoeid. Daarnaast willen we investeren in het specifieke (kennis)aanbod op deze website en in wetenschappelijk onderzoek naar psychiatrie en hoogbegaafdheid. Alle verdiensten komen enkel ten goede aan de missie van de stichting. Het kennisnetwerk beschikt over een ANBI-status.

Wilt u dit kennisnetwerk financiëel steunen, dan kunt u dit kenbaar maken via info@kennisnetwerkphb.nl.


Ook kunt u direct uw donatie overmaken op
IBAN-nummer NL09 RABO 0368 2272 19 ten name van Stichting Landelijk Kennisnetwerk Psychiatrie en Hoogbegaafdheid