Casuïstiek

Hier wordt casuïstiek gedeeld over hoogbegaafde kinderen of volwassenen in de psychiatrie.

In verband met eventuele herleidbaarheid naar de cliënt wordt de naam van de auteur hier niet vermeld. Bij de redactie van LKPHB is de naam bekend.

Volwassene, hulpvraag: ASS?

Een 32-jarige vrouw werd door de huisarts aangemeld vanwege zich persisterend anders voelen. Patiënte was tweemaal elders onderzocht op een autismespectrumstoornis (ASS) en dit kwam er beide keren niet uit.

Lees verder »

Word donateur!

Het LKPHB is een stichting en kent deelnemende instellingen en donateurs.

Met het opzetten en uitbouwen van dit kennisnetwerk zijn verschillende kosten gemoeid. Daarnaast willen we investeren in het specifieke (kennis)aanbod op deze website en in wetenschappelijk onderzoek naar psychiatrie en hoogbegaafdheid. Alle verdiensten komen enkel ten goede aan de missie van de stichting. Het kennisnetwerk beschikt over een ANBI-status.

Wilt u dit kennisnetwerk financiëel steunen, dan kunt u dit kenbaar maken via info@kennisnetwerkphb.nl.


Ook kunt u direct uw donatie overmaken op
IBAN-nummer NL09 RABO 0368 2272 19 ten name van Stichting Landelijk Kennisnetwerk Psychiatrie en Hoogbegaafdheid