Uitbreiding bestuur LKPHB

Per 5 juli 2021 namen Mirjam Beskers en Barend van Tussenbroek deel aan de bestuursvergaderingen en namen zij diverse bestuurstaken op zich, als beoogd algemeen bestuursleden van het LKPHB. Barend van Tussenbroek is op zijn verzoek vervolgens niet aangebleven als officieel bestuurslid. We heten ons nieuwe algemeen bestuurslid Mirjam Beskers van harte welkom!

Het bestuur van het LKPHB wordt gevormd door Lia Jaeqx – van Tienen (voorzitter; verpleegkundig specialist GGZ), Esther Roelfsema (secretaris; (kinder- en jeugd)psychiater), Japke Meesters (penningmeester; psychiater), Wieteke Avontuur (bestuurslid; SPV), Marion van Zonneveld (bestuurslid; kinder- en jeugdpsychiater) en Mirjam Beskers (bestuurslid; klinisch psycholoog/psychotherapeut).

Word donateur!

Het LKPHB is een stichting en kent deelnemende instellingen en donateurs.

Met het opzetten en uitbouwen van dit kennisnetwerk zijn verschillende kosten gemoeid. Daarnaast willen we investeren in het specifieke (kennis)aanbod op deze website en in wetenschappelijk onderzoek naar psychiatrie en hoogbegaafdheid. Alle verdiensten komen enkel ten goede aan de missie van de stichting. Het kennisnetwerk beschikt over een ANBI-status.

Wilt u dit kennisnetwerk financiëel steunen, dan kunt u dit kenbaar maken via info@kennisnetwerkphb.nl.


Ook kunt u direct uw donatie overmaken op
IBAN-nummer NL09 RABO 0368 2272 19 ten name van Stichting Landelijk Kennisnetwerk Psychiatrie en Hoogbegaafdheid