Webinarreeks

Tot op heden is er nog weinig onderzoek naar de prevalentie, diagnostiek, misdiagnostiek en behandeling van mensen die zowel hoogbegaafd zijn als kampen met een psychiatrische stoornis. Ook over hoe we preventief mensen die hoogbegaafd zijn kunnen helpen om te voorkomen dat ze psychiatrische problemen krijgen is weinig bekend.

Hieronder plaatsen we een overzicht van literatuur die wel beschikbaar is over dit onderwerp, met de hoop dat deze lijst in de komende jaren sterk aangevuld zal worden. Mocht u literatuur kennen die zowel over hoogbegaafdheid als de psychiatrie gaat en die hier ontbreekt dan horen we dat graag.

Per onderdeel vindt u een overzicht van artikelen en boeken over dat onderwerp.

 
Beeldmateriaal
  • Onder Links op deze website vindt u andere websites waar aanvullende informatie te vinden is, en ook een groeiende verzameling podcasts.
  • Onze YouTube-lijst bevat filmpjes die te maken hebben met psychiatrie en hoogbegaafdheid, samengesteld door het LKPHB; deze zal regelmatig geüpdatet worden.

 

Inhoudsopgave

Artikelen over hoogbegaafdheid

Boeken over hoogbegaafdheid

Artikelen over hoogbegaafdheid en psychiatrie

Boeken over hoogbegaafdheid en psychiatrie

Artikelen over kinder & jeugd-psychiatrie en hoogbegaafdheid

Boeken over kinder & jeugd-psychiatrie en hoogbegaafdheid

Artikelen over volwassenen-psychiatrie en hoogbegaafdheid

Boeken over volwassenen-psychiatrie en hoogbegaafdheid

Artikelen over andere thema's bij hoogbegaafdheid

Artikelen over preventie van psychiatrische stoornissen bij hoogbegaafde mensen

Boeken over preventie van psychiatrische stoornissen bij hoogbegaafde mensen

Literatuur voor patiënten of ouders van hoogbegaafde kinderen

Voor literatuur die u aan patiënten of ouders van hoogbegaafde kinderen wilt adviseren verwijzen wij u naar de genoemde organisatie onder het kopje links

Word donateur!

Het LKPHB is een stichting en kent deelnemende instellingen en donateurs.

Met het opzetten en uitbouwen van dit kennisnetwerk zijn verschillende kosten gemoeid. Daarnaast willen we investeren in het specifieke (kennis)aanbod op deze website en in wetenschappelijk onderzoek naar psychiatrie en hoogbegaafdheid. Alle verdiensten komen enkel ten goede aan de missie van de stichting. Het kennisnetwerk beschikt over een ANBI-status.

Wilt u dit kennisnetwerk financiëel steunen, dan kunt u dit kenbaar maken via info@kennisnetwerkphb.nl.


Ook kunt u direct uw donatie overmaken op
IBAN-nummer NL09 RABO 0368 2272 19 ten name van Stichting Landelijk Kennisnetwerk Psychiatrie en Hoogbegaafdheid